Return to site

May The Folk Be With You

Unieke samenwerking tussen Wesp, Muziekclub 't Ey & Muziekcentrum Dranouter brengt 2 projecten naar buiten

In een driejarig traject gaat Wesp samen met Muziekclub 't Ey en Muziekcentrum Dranouter een aantal gemeenschappelijke uitdagingen aan. Onder andere met het communicatiebureau Exposure wordt rond externe communicatie nagedacht en acties uitgewerkt, en ook naar het buitenland presenteren we ons als een drie-één-heid.  

Het project zette ondermeer ook al een promotie campagne op rond 'Leer Folk' met een website en omkaderende filmpjes onder de noemer Leer Folk.

Naast dat werken we aan een internationaal netwerk waar Vlaamse folkgroepen extra kansen krijgen in het buitenland, en omgekeerd interessante groepen uit het buitenland een tournee mee kunnen uitwerken. Dit onder de noemer Route Du Folk. 

broken image

Het project is een eerste stap in een langdurige structurele samenwerking tussen de 3 Vlaamse folkwerkingen, en werd gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, binnen de subsidie 'bovenlokale culturele projecten' en loopt van 2021 tot en met 2023.